سیستم های تخصصی گیمینگ و رندرینگ
برای دریافت مشاوره با ما در اسکای پی سی در تماس باشید .

۰۲۱-۶۶۹۷۲۳۹۳
داخلی ۲۰۶

سیستم آماده زتا

call

سیستم آماده آلفا

۵۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان

سیستم آماده گاما

call

سیستم آماده بتا

call

سیستم آماده سیگما

۸۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم آماده امگا

call

سیستم آماده کاپا

۴۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم آماده تتا

call

سیستم آماده لاندا

call

سیستم آماده یوتا

call

سیستم آماده لونا

۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم آماده میراکل

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم آماده وایپر

۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم آماده میپو

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم آماده فانتوم

۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم آماده هیرو

call

سیستم آماده میراژ

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم آماده لنسر

۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم آماده کپچر

۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم آماده تاندر

call

سیستم آماده اِنزو

۸۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم آماده اسپریت

۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم آماده اِستورم

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

انواع مانیتور